Opinie techniczne i prawne w sprawach karnych - Kancelaria PZP
15874
page-template-default,page,page-id-15874,page-child,parent-pageid-15868,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Opinie techniczne i prawne w sprawach karnych

„Kancelaria Prawa Budowlanego i PZP” współpracuje z inżynierami i rzeczoznawcami budowlanymi, posiadającymi stosowne uprawnienia oraz wpisy na listy rzeczoznawców.  W praktycznie wszystkich dziedzinach budownictwa oraz wyceny nieruchomości.  Nasi eksperci sporządzają zarówno opinie techniczne jak i ekspertyzy, które mogą być pomocne na drodze postępowania karnego jako dowód w sprawie. Współpracujemy również z jednostkami badawczymi i instytutami naukowymi.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii i ekspertyz budowlanych dla prokuratur oraz opinii prywatnych na okoliczność:

  • ustalenia wad prawnych w dokumentacjach przetargowych i przeprowadzeniu postepowania przetargowego, związanych z naruszeniem przepisów PZP,
  • ustalenia wad w projektowaniu i realizacji robót budowlanych w sprawach dotyczących katastrofy budowlanej,
  • ustalenia wad w projektowaniu i realizacji robót budowlanych w sprawach dotyczących narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • szacowaniu wartości robót naprawczych i naprawieniu wyrządzonej szkody w związku z deliktem.