Klastry Energii - Kancelaria PZP
15876
page-template-default,page,page-id-15876,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Obsługa prawna klastrów energii

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi OZE najkorzystniejszym i najbardziej efektywnym sposobem produkcji i dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  są m.in. powstające struktury klastrowe, oparte na nieformalnych kontaktach i współpracy firm z pokrewnych branż, które konkurując i współpracując jednocześnie osiągają lepsze wyniki niż w pojedynkę. Nie chodzi tylko o podnoszenie jakości i poziomu technologicznego dóbr i usług, ale także o przepływ wiedzy i informacji.

Wszystko to sprawia, że podmioty publiczne i przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze szybciej się rozwijają i osiągają lepsze wyniki, niż ich niezrzeszona konkurencja.

Aby funkcjonowanie klastra nie rodziło kolizji prawnych niezbędna jest odpowiednia obsługa prawna przygotowania i funkcjonowania klastra energii. W zakresie obsługi klastrów energii świadczymy usługi prawne związane:

  • przygotowywanie listów intencyjnych, porozumień i umów cywilno prawnych celem założenia klastra energii i koordynatora klastra,
  • przygotowywanie umów opartych na prawie handlowym, PPP i umowie koncesji na roboty budowlane,
  • przygotowywanie dokumentacji prawnej w tym umów i statutów oraz rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz innych podmiotów prawnych,
  • bieżąca i stała obsługa prawna klastrów energii w tym koordynatorów klastrów, spółek celowych, spółek komunalnych, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni,
  • obsługa prawna zgromadzeń organów prawnych i rejestracja zdarzeń w KRS dla klastrów energii, spółek celowych, komunalnych, stowarzyszeń i fundacji.