Izba Administracyjna - Kancelaria PZP
16009
page-template-default,page,page-id-16009,page-child,parent-pageid-15880,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Izba Administracyjna

Wśród głównego nurtu działalności kancelarii znajdują się usługi z zakresu, Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych. W tym bieżąca obsługa prawna dotycząca umów,  sporów, roszczeń i odszkodowań cywilnych, zastępstwa procesowego w sprawach karnych związanych z PZP i prawem budowlanym, zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz  klastrów energii.

Dysponujemy doświadczoną kadrą prawniczą w tym radcami prawnymi, doktorantami i doktorami prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, mającymi wieloletnie doświadczenie w sprawach administracyjnych związanych z procesem budowlanym i PZP. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej na etapie decyzji administracyjnych jak i w procedurze odwoławczej, jak również na etapie postępowania przed KIO, oraz postępowania sądowego przed WSA i NSA.

mgr. inż. Grzegorz Stankiewicz
T: +48 533 872 287
E: prezes@kancelariapzp.pl

Doświadczenie zawodowe

  • Inżynier budownictwa – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
  • Magister zarządzania – absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
  • Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Doktorant i wykładowca prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Stypendia naukowe – roczne stypendium naukowe na Wydziale Prawa Universidad de Valencia w latach 2014 – 2015 r oraz 2017 -2018 r.
  • Autor wielu opinii, opracowań i artykułów naukowych z dziedziny prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Od 1998 r posiada uprawnienia z zakresu projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz drogowej.

Od 2002 r ekspert z zakresu projektowania i realizacji inwestycji, kosztorysowania i prawa zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Wrocławiu.

Od 2005 r członek „SIDIR” ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, zrzeszonego w „European Federation of Engineering Consultancy Association (EFCA)” oraz od 2014 r członek siostrzanej organizacji „TECNIBERIA” w Hiszpanii.

W pracy zawodowej zarówno jako inżynier jak i prawnik kieruje się zasadami etyki zawodowej. Całą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do działań związanych z ochroną środowiska. Jego dewizą zawodową jest „pozostawienie pokoleniom, które przyjdą po nas, planetę taką jaką zastaliśmy a nie w zgliszczach i smogu”.

Posiada wieloletnie doświadczenie przy nadzorowaniu inwestycji jako Inżynier Kontraktu, nadzorując inwestycje w oparciu  o warunki kontraktowe FIDIC. Zarządzał  inwestycjami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami o wartości robót budowlanych przekraczających wartość netto 100 mln PLN.