Izba Cywilna - Kancelaria PZP
16084
page-template-default,page,page-id-16084,page-child,parent-pageid-15880,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Izba Cywilna

Kancelaria nasza specjalizuje się w wykonywaniu pełnej dokumentacji procesowej w tym pozwów i opinii sporządzanych przez biegłych i rzeczoznawców budowlanych  w sprawach o odszkodowanie związane z wadami w projektowaniu i realizacji robót budowlanych.

„Kancelaria Prawa Budowlanego i PZP” współpracuje z radcami prawnymi, inżynierami i rzeczoznawcami budowlanymi, posiadającymi stosowne uprawnienia oraz wpisy na listy rzeczoznawców. W praktycznie wszystkich dziedzinach budownictwa oraz wyceny nieruchomości.  Nasi eksperci sporządzają zarówno opinie techniczne jak i ekspertyzy, które mogą być pomocne na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Współpracujemy również z jednostkami badawczymi i instytutami naukowymi.

Współpracujemy z kancelariami prawnymi zarówno z Wrocławia jak i Warszawy. Partnerami współpracującymi w naszej kancelarii są znani i cenieni we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju radcowie prawni Reprezentujemy naszych klientów w sprawach cywilnych przed sądami cywilnymi rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi jak również na etapie kasacji.

Rad. Pr Dr Ariel Przybyłowicz
Tel: +48 888 930 044
Email: a.przybylowicz@kancelariapzp.pl

Radca Prawny dr Ariel Przybyłowicz –  studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 r., a napisana przez niego praca magisterska „Hipoteka w prawie polskim po nowelizacji” uzyskała pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na WPAiE UWr w roku 2010.

Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych w Zakładzie Prawa Pracy WPAiE UWr, które ukończył w roku 2015. W tym samym roku na podstawie pracy „Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od roku 2016 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy WPAiE UWr, gdzie wykłada takie przedmioty jak prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, status menedżera, a także prowadzi seminaria dyplomowe. W roku 2011 ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego; od roku 2011 jest również wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (wykłady z polskiego prawa pracy oraz prawa socjalnego).

W pracy naukowej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa socjalnego (prawa zabezpieczenia społecznego) oraz prawa pracy. Jest autorem kilkunastu opracowań naukowych, w tym współautorem XII tomu Wielkiej Encyklopedii prawa – Prawo socjalne, wydawanej pod patronatem Prezydenta RP.

W okresie maj-czerwiec 2013 r. oraz w czerwcu 2015 r., w ramach przyznanego stypendium badawczego, przebywał w Instytucie Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w Monachium. Z pracownikami Instytutu współpracował również później, biorąc udział w projektach badawczych dot. opieki długoterminowej w Europie oraz ochrony socjalnej uchodźców.

Równolegle do studiów doktoranckich odbywał aplikację radcowską (lata 2011-2013), a w roku 2014, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskał wpis na listę radców prawnych i rozpoczął indywidualną praktykę zawodową.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, posiadając doświadczenie m.in. w zakresie obsługi firm budowlanych i projektowych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Biegle włada językiem niemieckim.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, a od roku 2017 również członek Zarządu Głównego PSUS, w którym pełni funkcję sekretarza.

Ekspert Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem”.

Autor publikacji naukowych

 • The legal position of persons dependent on long-term care in the Republic of PolandW: Long-term care in Europe : a juridical approach / red. Ulrich Becker, Hans-Joachim Reinhard. Cham : Springer, 2018, s. 381-413.ISBN 978-3-319-70080-9
 • Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2018, 113, s. 105 – 120. Wykonywanie innej pracy zarobkowej jako przesłanka utraty statusu bezrobotnego : kilka uwag w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnychW: Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota / red. Tadeusz Kuczyński, Andrzej Jabłoński. Warszawa : Difin, 2018, s. 348-357. ISBN 978-83-8085-708-7
 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec. Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2017, 263 s. ISBN 978-83-939899-8-o
 • Antonów Kamil, Babińska-Górecka Renata, Górnicz-Mulcahy Agnieszka, Jabłoński Andrzej, Lach Daniel Eryk, Malaka Antoni, Mazurczak-Jasińska Eliza, Pławucka Helena, Kalina-Prasznic Urszula, Przybyłowicz Ariel, Stopka Karolina, Szurgacz Herbert, Ślebzak Krzysztof. Wielka encyklopedia prawa. T.12, Prawo socjalne. Warszawa : Fundacja „Ubi Societas, Ibi Ius”, 2017, 414 s.  ISBN 978-83-64556-11-1
 • Prawo ubezpieczeń społecznych. W: Prawo pracy : diagramy.  Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 265-277, 301-302 (Seria Akademicka – Wolters Kluwer Polska). ISBN 9788380922198
 • Regulacja prawna zasiłku macierzyńskiego po dniu 1 stycznia 2016 r.W: Uprawnienia pracowników związane z rozdzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. Justyna Czerniak-SwędziołWarszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 120-133. (Zagadnienia Prawne – Wolters Kluwer). ISBN 9788380924789
 • Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne a rola opieki krewniaczej w NiemczechUbezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka, 2016, 4, s. 67-86. Sozialer Schutz für Flüchtinge in Polen. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 2015, 2, s. 149-156
 • O pojęciu niesamodzielności w księdze XI niemieckiego kodeksu socjalnego – Ubezpieczenie pielęgnacyjne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2013, 10, s. 10-17
 • Dług gruntowy jako forma zabezpieczenia wierzytelności w prawie niemieckimW: Studenckie Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.[Kiełczów] : Poligraf, 2012, s. 102-112
 • Hipoteka po nowelizacji z dnia 26 czerwca 2009 r.Rejent, 2011, 1, s. 51-78
 • Konsekwencje opóźnienia wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji : [glosa do wyroku SN z dnia 27 maja 2009 r., II PK 300, 08]  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, 2011, 3, s. 171-177
 • Mobbing – moderne Folter? Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, 2011, 3, s. 22-25