Izba Karna - Kancelaria PZP
16086
page-template-default,page,page-id-16086,page-child,parent-pageid-15880,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Izba Karna

Współpracujący z nami adwokaci reprezentują naszych klientów w sprawach karnych dotyczących postępowań przetargowych dla zamówień publicznych, oraz w sprawach karnych wynikających z czynów niedozwolonych jakie mają miejsce na etapie projektowania, realizacji, nadzorowania i zarzadzania procesem inwestycyjnym oraz czynów niedozwolonych w związku z procedurą przetargową.

Wśród naszej kadry znajdują się eksperci którzy przygotowują opinie dla prokuratur z zakresu projektowania oraz realizacji robót budowlanych jak również z zakresu naruszenia Prawa Zamówień Publicznych. Zajmujemy się też sprawami dotyczącymi przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych jak również tzw. płatnej protekcji.

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi zarówno z Wrocławia jak i Warszawy. Partnerami współpracującymi w naszej kancelarii są znani i cenieni we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju adwokaci.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach karnych przed sądami cywilnymi rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi jak również na etapie kasacji.

Adw. Michał Raduła
Tel: +48 510 254 035
Email: m.radula@kancelariapzp.pl

Adw. Michał Raduła – doktorant nauk prawa. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce i w Hiszpanii (klasyfikowanymi w The Legal 500 i w Chambers Europe). Pracował także jako ekspert zewnętrzny dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, w tym na Studiach Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych. Prowadził zagraniczne badania naukowe na Columbia Law School, New York University School of Law oraz na Uniwersytecie w Walencji.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Stacjonarnych Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także Szkołę Prawa Hiszpańskiego współorganizowaną przez Universidad Autonoma de Madrid i kurs prawniczego języka hiszpańskiego.

Uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych. Dwukrotny kierownik projektu badawczego finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autor kilkunastu artykułów naukowych, w tym anglojęzycznych, redaktor opracowań zbiorowych, a także wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i Hiszpanii.

Posiad doświadczenie w sprawach karnych z zakresu projektowania oraz realizacji robót budowlanych, jak również z zakresu naruszenia Prawa Zamówień Publicznych. Współpracował w postepowaniach sprawami dotyczącymi przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych jak również tzw. płatnej protekcji.

Autor publikacji naukowych:

 • Działalność telekomunikacyjna jednostek samorządu terytorialnego a telemedycyna : wymiar instytucjonalny = Telecommunication activity of the local government entities in relation with telemedicine : the institutional dimension. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, 495, s. 116-129 10.15611/pn.2017.495.09
 • Świadczenie zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną jako ultymatywny cel publicznoprawnej ochrony konkurencji. W: Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej : kontekst prawny i ekonomiczny / red. Wojciech Szydło, Jan Gola Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2017, s. 30-46.
  ISBN  978-83-62832-08-8
 • The interpretation of the notion of public interest in Polish public competition law according to the judgement of the Court of Competition and Consumer Protection of February 4, 2015 (XVII AmA 163/11). Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, 5, 2, s. 131-145
 • Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych w stanach nadzwyczajnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2016, 106, s. 159-170
 • Kocowski Tadeusz, Błażewski Maciej, Raduła Michał (Red.)
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. T 106 / red. Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Michał Raduła
  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016, 343 s.
 • Concentration of the Entrepreneurs on the Pharmaceutical Sector – European and Polish Competition Law. W: Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System : Materials of 2nd International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 27-28 November 2015, L’viv, Ukraine L’viv : Ivan Franko National University of L’viv, 2015, s. 1
 • Performing the economic activity by the medical subjects on the example of Polish law
  W: Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning : Materials of 22nd International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers, 15-16 May 2015, L’viv, Ukraine [Dokument elektroniczny]
  L’viv : Ivan Franko National University of L’viv, 2015, s. 14-15.
 • SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym – refleksja w świetle orzecznictwa
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2015, 103, s. 207-218
  Sytuacja prawna pacjenta w świetle dyrektywy „Pacjenci bez granic”
  W: Polska wobec standardów Unii Europejskiej / red. Paweł Kuczma
  Polkowice : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 2015, s. 139-155. ISBN 9788361234036
 • Gminny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej a gospodarka komunalna
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, 372, s. 314-326
 • Kompetencje nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty Przegląd Komunikacyjny, 2014, 59, 12, s. 23-25