Adwokat - Kancelaria PZP
15850
page-template-default,page,page-id-15850,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Adwokat

Adwokat dr inż. Grzegorz Stankiewicz

T: +48 533 872 287

E: adwokat@kancelariapzp.pl

Doświadczenie zawodowe

 • Inżynier budownictwa – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 • Magister zarządzania – absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Biegły sądowy z zakresu projektowania i realizacji inwestycji, kosztorysowania, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego przy Sądzie Okręgowym we  Wrocławiu.
 • Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Doktor nauk prawnych – absolwent studiów doktoranckich Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, były wykładowca prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Sytuacja zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane w aspekcie harmonizacji prawa zamówień publicznych w Polsce i Hiszpanii”.
 • Stypendia naukowe – roczne stypendium naukowe na Wydziale Prawa Universidad de Valencia w latach 2014 – 2015 r oraz 2017 -2018 r. la Escuela de los Doctorados de la Universidad de Valencia
 • Autor wielu opinii, opracowań i artykułów naukowych z dziedziny prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych m.in.:
 • „Implementacja przepisów unijnych dotyczących rejestrów i wykazów wiarygodnych wykonawców do polskiego i hiszpańskiego prawa zamówień publicznych”. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, Nr 3(30)/2021, s. 140-155,
 • „Dopuszczalność mediacji jako sposobu modyfikacji odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy zawartej z jednostkami sektora finansów publicznych”. [w:] K. Marak (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, s. 94-103, ISBN 978-83-7695-870-5,
 • „Kary umowne w świetle regulacji nowego Prawa zamówień publicznych [w:] H. Nowicki, P. Nowicki, K. Kucharski (red.), Prawo a gospodarka. Nowe prawo zamówień publicznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 307-324, ISBN 978-83-8180-389-2,
 • „Umowa koncesji na roboty budowlane” – Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 2: Zagadnienia prawa prywatnego, s. 173-191,
 • Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod nr. WRO/Adw/2776

W pracy zawodowej zarówno jako inżynier jak i prawnik kieruje się zasadami etyki zawodowej. Całą swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do działań związanych z dobrem reprezentowanych przez niego klientów. Jego dewizą zawodową jest ochrona praw i wolności obywatelskich, a w postępowaniu swoim kieruje się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.