Prawo Zamówień Publicznych - Kancelaria PZP
15860
page-template-default,page,page-id-15860,page-child,parent-pageid-15856,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Prawo Zamówień Publicznych

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze Prawa Zamówień Publicznych, od lat skutecznie reprezentujący klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wieloletnie doświadczenie nabyte zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, jest gwarancją wysokiej jakości usług. Kancelaria Adwokacka PZP  świadczy obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych na terenie całego kraju.

PZP dla Wykonawców oferujemy:

 • przygotowanie oferty przetargowej – analiza pozycji prawnej wykonawcy w celu wygrania przetargu. Analiza dokumentacji przetargowej i umów pod kątem ryzyka prawnego,
 • reprezentacja przed KIO i sądami – sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądów okręgowych,
 • badanie poprawności ofert konkurencyjnych – sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego oraz zapytań do treści SIWZ, przygotowywanie odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty w tym rażąco niskiej ceny,
 • przygotowanie umów cywilno prawnych – konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Reprezentowanie w negocjacjach z Zamawiającym, doradztwo prawne w sprawach dotyczących roszczeń z gwarancji i rękojmi.

PZP dla Zamawiających – oferujemy:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowego, rozeznania cenowego. Analiza i wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Wsparcie i udział w pracach komisji przetargowej. Prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego,
 • reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi,
 • sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z PZP,
 • sporządzanie wzorców umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC żółta, czerwona i biała książka, w tym warunków szczególnych,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez Wykonawców. Przygotowanie pism i odpowiedzi na pytania Wykonawców,
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia publicznego.