Reprezentacja procesowa w sprawach karnych związanych z PZP - Kancelaria PZP
15870
page-template-default,page,page-id-15870,page-child,parent-pageid-15868,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Reprezentacja procesowa w sprawach karnych związanych z PZP

Adwokat Dr inż. Grzegorz Stankiewicz reprezentuje naszych klientów w sprawach karnych dotyczących postępowań przetargowych dla zamówień publicznych, oraz w sprawach karnych wynikających z czynów niedozwolonych jakie mają miejsce na etapie projektowania, realizacji, nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym oraz czynów niedozwolonych w związku z procedurą przetargową.

Wśród naszej kadry znajdują się eksperci, którzy przygotowują opinie dla prokuratur z zakresu projektowania oraz realizacji robót budowlanych, jak również z zakresu naruszenia Prawa Zamówień Publicznych. Zajmujemy się też sprawami dotyczącymi przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych jak również tzw. płatnej protekcji.

Przygotowujemy również doniesienia do prokuratur o możliwości popełnienia przestępstwa.

Adwokat Dr inż. Grzegorz Stankiewicz jako obrońca świadczy usługi reprezentacji procesowej, zarówno na etapie dochodzenia i śledztwa, postawienia zarzutów jak i w procesie karnym w sprawach:

  • dotyczących poprawności przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych.
  • dotyczących przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i uczestników procesu budowlanego,
  • dotyczących osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnienia lub utrudniania przetargu publicznego albo zmowy przetargowej,
  • dotyczących płatnej protekcji czynnej i biernej w związku z naruszeniem przepisów PZP,
  • o poświadczenia nieprawdy w dokumentach w trakcie procesu budowlanego jak i przy odbiorach inwestycji przez uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy),
  • o poświadczenie nieprawdy celem uzyskania znacznej korzyści majątkowej, dotyczących procesu inwestycyjnego,
  • o oszustwo i przywłaszczenie w związku z realizacją procesu budowlanego,
  • o nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez urzędników lub osoby fizyczne w związku z powierzeniem im zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą,
  • w innych sprawach dotyczących naruszenia Prawa Budowlanego i PZP skutkujących odpowiedzialnością karną urzędników państwowych i osób fizycznych.