Opinie techniczne i prawne w sprawach karnych - Kancelaria PZP
15874
page-template-default,page,page-id-15874,page-child,parent-pageid-15868,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Opinie techniczne i prawne w sprawach karnych

Adwokat Dr inż. Grzegorz Stankiewicz jako biegły sądowy z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego, kolejowego i hydrotechnicznego, biegły w s zakresie kosztorysowania, zamówień publicznych i umowy o roboty budowlane,  posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii i ekspertyz budowlanych dla prokuratur, sądów powszechnych oraz opinii prywatnych na okoliczność:

  • ustalenia wad prawnych w dokumentacjach przetargowych i przeprowadzeniu postepowania przetargowego, związanych z naruszeniem przepisów PZP,
  • ustalenia wad w projektowaniu i realizacji robót budowlanych w sprawach dotyczących katastrofy budowlanej,
  • ustalenia wad w projektowaniu i realizacji robót budowlanych w sprawach dotyczących narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • szacowaniu wartości robót naprawczych i naprawieniu wyrządzonej szkody w związku z deliktem.